MODENA Kragujevac

poslovni

IDEJNI I GLAVNI PROJEKAT ZA UPRAVNU ZGRADU SA PROIZVODNOM HALOM MODENA Line d.o.o. NA LOKACIJI RADNE ZONE PETROVAC U KRAGUJEVCU. IZGRADJENO U PERIODU 2005-2014. GODINE.