SENA 01 Kragujevac

poslovni

IDEJNI I GLAVNI PROJEKAT PROIZVODNOG KOMPLEKSA SA UPRAVNOM ZGRADOM "Sena" d.o.o. U INDUSTRIJSKOJ ZONI U KRAGUJEVCU. IZGRADJENO 2004-05.GODINE.