SENA 02 Kragujevac

poslovni

IDEJNI I GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE ULAZNOG PORTALA SA DELOM GLAVNE FASADE UPRAVNE ZGRADE "Sena" d.o.o. U INDUSTRIJSKOJ ZONI U KRAGUJEVCU.