VAP Lapovo

poslovni

IDEJNI I GLAVNI PROJEKAT BENZINSKE PUMPE SA KAFEOM, PRODAVNICOM I KANCELARIJAMA FIRME "Pavlović" d.o.o. U UL KARADJORDJEVOJ U LAPOVU. IZGRADJENO 2009.GODINE.